Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Komunitné centrá

Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a zamestnanosti obyvateľov sociálne vylúčených spoločenstiev. Práve z tohto dôvodu je pre ETP Slovensko kľúčové vytváranie sietí komunitných centier, ktoré sa snažia navrhovať a realizovať komplexné riešenia na zdolanie týchto problémov.

Základom týchto centier sú vyškolení komunitní sociálni pracovníci (KSP). Títo spoznávajú chudobné rodiny v rámci klubových činností a snažia sa im pomôcť pri napĺňaní ich potrieb ponúknutím poradenstva a praktickej pomoci.

V komunitných centrách („KC“) sa realizujú vzdelávacie programy (cvičenia praktických zručností, mimoškolské aktivity, preventívne programy, celoživotné vzdelávanie, odborný výcvik), programy vytvárajúce pracovné miesta, sociálne, zdravotné, finančné a právne poradenstvo všetkým ľuďom z komunity bez rozdielu veku. Ľudia v núdzi dostávajú rady a poskytuje sa im v odôvodnených prípadoch aj humanitárna pomoc.

KSP pomáhajú klientom KC zabezpečiť si domov alebo zlepšiť kvalitu súčasného bývania tým, že im poskytujú možnosť zapojiť sa do sporiaceho alebo mikropôžičkového programu, prostredníctvom ktorých si môžu vylepšiť bývanie.

V KC sa vytvorili pracovné miesta komunitných / sociálnych pracovníkov / vedúcich komunitných centier a ich opodstatnenosť bola potvrdená viacročnými skúsenosťami s dlhodobým prevádzkovaním komunitných centier v sociálne vylúčených komunitách. ETP Slovensko rozvíja schopnosti a zručnosti miestnych ľudí, aby sa naučili samostatne poskytovať integrované a komplexné služby vo svojich komunitách.

KSP spolupracujú aj s okresnými úradmi práce a spoločne pomáhajú nájsť prácu pre dlhodobo nezamestnaných klientov KC. V rámci niektorých centier existuje možnosť využívať ich priestory na začatie drobného podnikania.

Technické a počítačové vybavenie komunitných centier pomohlo vytvoriť pre miestne komunitné organizácie podmienky na ich rozvoj a pre miestnych ľudí priestor, v ktorom nájdu vždy pomoc a radu.

ETP Slovensko verí, že jednotlivci môžu zmeniť svoj osud, ak sa im poskytne integrovaná komplexná pomoc v komunitných centrách umiestnených v blízkosti ich bydlísk.

ETP Slovensko od roku 2001 pomohlo založiť alebo rozvinulo aktivity v nasledovných komunitných centrách:

Holumnica, Humenné, Hodejov Čičava, Iliašovce, Jesenské, Kokava nad Rimavicou, Levoča, Mníšek nad Hnilcom, Moldava nad Bodvou, Nálepkovo, Ostrovany, Prakovce, Rakúsy, Rudňany, Rožňava, Sabinov, Svinia, Stakčín, Stará Ľubovňa, Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Spišský Hrhov, Spišský štvrtok, Švedlár, Štrba, Šimonovce, Turňa nad Bodvou, Veľké Kapušany, Veľký Blh, Žehra.

 

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


1 + 9 =