Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Hlavné charakteristiky programu RFEP

Cieľom tohto vzdelávania bolo nasmerovať väčšiu pozornosť troch vekových skupín (deti, tínedžeri, dospelí) na problematiku financií, na oboznámenie sa s nimi a na vytváranie rodinného rozpočtu, a to v rodinách z rómskych komunít. V rámci projektu sa vytvoril interaktívny počítačový kurz s názvom Nebojme sa peňazí, ktorý používajú pri finančnom vzdelávaní klientov komunitných centier personálni poradcovia.

Tento kurz bol súčasťou programov ETP Slovensko zameraných na zveľaďovanie majetku, resp. získanie aktív, a to v rámci projektu Splňme si svoj sen (účty osobnostného rozvoja), ktorý poskytoval finančný bonus vo výške sporenej sumy pre klienta na vopred určený cieľ (rekonštrukcia a renovácia domu, vzdelanie, začatie drobného podnikania a iné a tiež aj v rámci projektu Skvalitnenie bývania pre rodiny s nízkym príjmom, ktoré získali mikropôžičky. Klienti oboch projektov sú pravidelnými účastníkmi finančného vzdelávania Nebojme sa peňazí.

Rómovia majú celkovo problém s financiami a riadením rodinného rozpočtu. Sú často obeťami úžerníkov s vysokými úrokmi, s nelegálnymi spôsobmi vymáhania požičaných peňazí. Spoločenské a kultúrne bariéry sú príčinou nedôvery bánk a finančných inštitúcií voči rómskej komunite, a naopak.

Samotné finančné inštitúcie (rôzne druhy vrátane bánk) diskriminujú Rómov, často sú pre ne nedôveryhodní. Kvôli nízkej úrovni vzdelania Rómovia inštitúciám málo čo rozumejú. Tínedžeri vo vysokej miere nedokončujú školy (bez vyhliadky na lepšiu budúcnosť), a tým menej rozumejú finančným záležitostiam a dôsledkom nevýhodných pôžičiek od nebankových inštitúcií alebo od úžerníkov.

ETP Slovensko má skúsenosť, že prácou v malých skupinách v príjemnom prostredí komunitných centier je možné pomôcť Rómom získať také vedomosti, ktoré chránia ich samotných a zároveň im dodávajú sebadôveru.

V rámci vzdelávania sa preberajú témy, ako: pôžičky, hypotéky, sporenie, úroky, bezpečné výpožičky, rodinný rozpočet, úver, manažment peňazí, bankový účet, bankové služby, finančné plánovanie (krátkodobé a dlhodobé ciele), spotreba a výdavky, účty sporenia, vkladový certifikát, dlhopisy, výhodná úroková sadzba, investičný a sporiaci plán, ako si zarobiť peniaze legálne, vyhýbanie sa úžerníkom, racionálne nakupovanie atď.).

Na finančnom školení sa zúčastnilo viac ako 200 účastníkov z rôznych obcí a miest, v ktorých ETP Slovensko uskutočňuje svoje aktivity.

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


3 + 2 =