Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Finančné vzdelávanie

Keďže z rôznych sociologických štúdií a výskumov vyplýva, že ľudia žijúci pod hranicou chudoby, nie sú schopní sporiť a plánovať si svoje finančné prostriedky, je z tohto hľadiska nevyhnutné pracovať s nimi a naučiť ich ako zaobchádzať s peniazmi, ktoré majú a využiť ich, čo najefektívnejšie.

Finančné vzdelávanie občianskeho združenia ETP Slovensko je zamerané na klientov zo sociálne slabších rodín. Toto vzdelávanie má dva moduly.

Prvý modul je určený pre začiatočníkov, deti a mládež a má názov Nebojme sa peňazí. Klienti sa v rámci tohto kurzu učia základom finančného manažmentu, učia sa ako si pripraviť domáci rozpočet a nemíňať viac peňazí ako majú momentálne k dispozícii.

Druhý modul pod názvom Naplánuj si budúcnosť  je určený pre pokročilých absolventov prvého kurzu. Tento 6-dielny program pre ľudí s nízkym príjmom sa vyučuje na skupinovej báze v komunitných centrách. Na kurze účastníci získajú vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú nevyhnutné na osvojenie si dobrých techník pre dobré spravovanie peňazí, týkajúce sa zárobku, výdavkov, úspor, požičiavania a investovania. Klienti sa učia plánovať si svoje financie a tiež sa učia ako si nasporiť na určitý vytýčený cieľ v budúcnosti.

V rámci oboch kurzov je klientom opakovane zdôrazňované nebezpečenstvo pôžičiek od rôznych nebankových subjektov. Tieto inštitúcie síce ponúkajú financie, ktoré sú okamžite k dispozícii, avšak ich úrokové miery sa mnohokrát stávajú pascou, v ktorej sociálne slabší klienti uviaznu na dlhú dobu a ich dlhy neprestajne rastú. Cieľom tohto finančného školenia je naučiť klientov rozumne hospodáriť s financiami a tiež im pomôcť vymaniť sa z pasce dlhov a začať znova s čistým štítom.

úspešní absolventi oboch kurzov sa následne môžu zapojiť do Sporiaceho a Mikropôžičkového programu občianskeho združenia ETP Slovensko.

Napísali o nás

 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Noelle Dominique Rodriguez Dramatic Adventure Theatre

  Sú úžasní!! Robia toľko skvelej práce, hlavne pre deti. Myslím, že ak by mali viac finančných prostriedkov, mohli by dosiahnuť nové, ešte vyššie, méty!!! 29. júl 2015

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


9 + 2 =