Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Finančné vzdelávanie

Keďže z rôznych sociologických štúdií a výskumov vyplýva, že ľudia žijúci pod hranicou chudoby, nie sú schopní sporiť a plánovať si svoje finančné prostriedky, je z tohto hľadiska nevyhnutné pracovať s nimi a naučiť ich ako zaobchádzať s peniazmi, ktoré majú a využiť ich, čo najefektívnejšie.

Finančné vzdelávanie občianskeho združenia ETP Slovensko je zamerané na klientov zo sociálne slabších rodín. Toto vzdelávanie má dva moduly.

Prvý modul je určený pre začiatočníkov, deti a mládež a má názov Nebojme sa peňazí. Klienti sa v rámci tohto kurzu učia základom finančného manažmentu, učia sa ako si pripraviť domáci rozpočet a nemíňať viac peňazí ako majú momentálne k dispozícii.

Druhý modul pod názvom Naplánuj si budúcnosť  je určený pre pokročilých absolventov prvého kurzu. Tento 6-dielny program pre ľudí s nízkym príjmom sa vyučuje na skupinovej báze v komunitných centrách. Na kurze účastníci získajú vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré sú nevyhnutné na osvojenie si dobrých techník pre dobré spravovanie peňazí, týkajúce sa zárobku, výdavkov, úspor, požičiavania a investovania. Klienti sa učia plánovať si svoje financie a tiež sa učia ako si nasporiť na určitý vytýčený cieľ v budúcnosti.

V rámci oboch kurzov je klientom opakovane zdôrazňované nebezpečenstvo pôžičiek od rôznych nebankových subjektov. Tieto inštitúcie síce ponúkajú financie, ktoré sú okamžite k dispozícii, avšak ich úrokové miery sa mnohokrát stávajú pascou, v ktorej sociálne slabší klienti uviaznu na dlhú dobu a ich dlhy neprestajne rastú. Cieľom tohto finančného školenia je naučiť klientov rozumne hospodáriť s financiami a tiež im pomôcť vymaniť sa z pasce dlhov a začať znova s čistým štítom.

úspešní absolventi oboch kurzov sa následne môžu zapojiť do Sporiaceho a Mikropôžičkového programu občianskeho združenia ETP Slovensko.

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


2 + 5 =