Evakuačné tranzitné centrum

ETP Slovensko spolupracuje od roku 2009 s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) a Vládou Slovenskej republiky pri poskytovaní služieb ľuďom, ktorí sú pod ochranou UNHCR v Evakuačnom tranzitnom centre ( ETC) v Humennom.

ETC poskytuje dočasné útočisko utečencom, ktorí ušli zo svojej domovskej krajiny v dôsledku ozbrojeného konfliktu do inej krajiny, kde by však riziko ohrozenia ich života pokračovalo, alebo by im hrozila deportácia. V ETC sa zdržiavajú počas šiestich mesiacov, kým sa vybaví ich presídlenie do tretej krajiny.

ETC má kapacitu 150 miest. Toto azylové stredisko prevádzkuje Migračný úrad slovenského ministerstva vnútra a ponúka utečencom slušné a bezpečné miesto, vrátane ubytovania a stravovania.
Slovensko nie je konečnou destináciou utečencov, len dočasnou zastávkou, kde sú ubytovaní, kým sa nedokončí proces ich presídlenia do tretej krajiny.

Slovenská mimovládna organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj a partner UNHCR, poskytuje v ETC zdravotnú starostlivosť, sociálnu prácu, tlmočnícke služby a denné aktivity, ako je vzdelávanie, šport, sociálna a kultúrna orientácia. Ubytovanie, stravu a osobné veci poskytuje slovenská vláda.

V ETC našlo dočasné útočisko vyše tisíc utečencov z Afganistanu, Somálska, Etiópie, Eritrey, Sudánu, Palestíny, Jemenu a Ukrajiny. Pred presídlením do inej krajiny tam zvyčajne strávili šesť mesiacov.

Aktivity:

ETC aktivity a poskytujú na základe konzultácií s klientmi. Každý deň prebiehajú:

 • jazykové kurzy v troch skupinách, podľa stupňa pokročilosti
 • kurzy počítačovej gramotnosti
 • predškolský klub pre deti od troch do šiestich rokov
 • školská výučba pre deti od šiestich do šestnástich rokov, vrátane angličtiny, čítania, písania, počítania, športových a spoločenských zručností. Starším deťom sú určené lekcie   z matematiky, zemepisu, histórie a sociálnych a kultúrnych tradícií v krajine, ktorá sa stane ich domovom v budúcnosti;
 • kurzy kultúrnej orientácie, zamerané na získavanie poznatkov o krajine presídlenia, vrátane histórie alebo zemepisu, vedy a umenia. Utečenci tiež získavajú informácie o  kultúrnych hodnotách, vzdelávacích systémov, zaujímavých miestach, slávnych ľuďoch –  vrátane prisťahovalcov, právnych systémov, doprave, obchodoch a o ďalších oblastiach súvisiacich s každodenným životom. Každá rodina má tak možnosť vopred sa dozvedieť  niečo o krajine, ktorá sa stane ich novým domovom
 • psychologická starostlivosť, poskytovaná vyškolenými profesionálnymi terapeutmi v skupine a tiež individuálne poradenstvo a konzultácie, zamerané na riešenie  akýchkoľvek tráum a psychologických problémov
 • “Križovatky” – jedinečný osemdňový kurz americkej autorky, zameraný na podporu klientov, ktorí sú na najväčšej križovatke svojho života. Kurz je zameraný na rozvoj  osobnosti, pozitívne myslenie, zdravé vzťahy a povedomie o svojich predpokladoch , silných stránkach a nadaní
 • tvorivé dielne sú k dispozícii klientom všetkých vekových kategórií po celý čas ich pobytu. Sú to: maľovanie, výroba okenných dekorácií, výroba bábik, výsadba kvetín,  varenie a pečenie (slovenské, somálske, iránske, afgánske a ďalšie tradičné pokrmy z krajín pôvodu klientov ), vyšívanie, pletenie a mnoho ďalších
 • exkurzie a voľnočasové aktivity – návštevy hradov, jaskýň, zoologických záhrad a ďalších zaujímavých miest, vrátane historických jadier v Košiciach, Prešove  a Michalovciach. Klienti majú možnosť navštevovať divadelné predstavenia, koncerty, 3D kino a múzeá;
 • komunitný život, osobné rozhovory a vypĺňanie voľného času: tieto neformálne a neplánované činnosti majú často najväčší vplyv na klientov. Sociálni pracovníci, učitelia  a psychológovia často sedávajú s klientmi nad šálkou čaju a hovoria s nimi o ich radostiach i strastiach. Osobné vzťahy a láskavá, priateľská atmosféra sú základnou  súčasťou spokojnosti klientov v ich neľahkej situácii. Spoločne trávia rôzne sviatky (Deň matiek, Deň otcov, Medzinárodný deň utečencov, perzský Nový rok a mnoho ďalších).

Ľudské zdroje

Klientom poskytuje služby dvadsaťsedem zamestnancov ETP Slovensko. Každodenne sa im venuje zdravotná sestra, pediater, lekár, učiteľka v materskej škole, učiteľ základnej školy, desať sociálnych pracovníkov, koordinátor sociálnej práce a osem tlmočníkov. Tri psychologičky pracujú na týždennej báze. Administratívne, finančne a profesionálne riadia projekt piati odborníci (právnička, účtovník, administratívna pracovníčka, finančná manažérka a manažérka projektu)

Klienti prichádzajú na Slovensko plní strachu a obáv, snažia sa nájsť útočisko pred prenasledovaním, útlakom a násilím, ktoré im znemožnili žiť plnohodnotný život vo vlastnej krajine a tiež v krajine, v ktorej našli dočasný domov. Empatickým a ľudským prístupom a každodennou starostlivosťou im kolektív zamestnancov ETP Slovensko v spolupráci s UNHCR, IOM, Migračným úradom Ministerstva vnútra SR pomáha opäť nájsť chuť do života a vieru v lepšiu budúcnosť. Pomoc a starostlivosť v ETC Humenné dáva utečencom, ktorí počas svojho života zažili vojnu, prenasledovanie, či fyzické mučenie, pocit znovuzískania ľudskej dôstojnosti a bezpečnosti. Pochopenie a spolupatričnosť poskytuje našim klientom nádej na lepšiu budúcnosť a hoci nemajú možnosť ostať na Slovensku, niekedy už ani nechcú ísť ďalej.

Projekt trval do konca roka 2017.

unhcr-logo

Latest articles

 • Walked Two Thousand Kilometers

  Refugees are today´s number one topic. People´s opinion on the issue is divided: some feel compassion, others fear; some of them have open hearts, others let theirs be filled with hate. To answer the question why is not easy, and it becomes even more complicated when one starts to talk to the refugees themselves… Welcome to the Evacuation Transit Centre in Humenné.Read more

 • We Are Able to Integrate

  We have the capacity and are able to not only integrate Roma, but also provide necessary help and comprehensive services to refugees.

  Read more

 • CrossRoads in ETC Humenne

  Victoria Jeffs of Dovetail Consulting (www.dovetailconsulting.org) from Colorado, USA recently delivered a 6-day training course, called CrossRoads for 37 Afghan refugees, who are currently staying in the Evacuation Transit Center (ETC) in Humenne pending their resettlement to a third country after six months. Read more