Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Budujeme nádej – Z chatrče do 3E domu

Vo vlastných domoch prežije prvé Vianoce šesť mladých rodín s trinástimi deťmi z marginalizovanej rómskej komunity v Rankovciach. Legálne nízkonákladové rodinné domy si postavili vlastnými rukami, s pomocou priateľov a rodinných príslušníkov za vlastné finančné prostriedky na pozemkoch odkúpených za vlastné úspory od obce Rankovce. Stavebný materiál si nakúpili z bezúročnej mikropôžičky ETP Slovensko, ktorú budú splácať najbližších desať rokov.

Po úspechu prvých stavebníkov sa do projektu svojpomocnej výstavby prihlásilo ďalších desať mladých rodín z Rankoviec.

Z odbornej diskusie ETP so zamestnancami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vzišiel návrh zapojiť mladých stavebníkov do aktivačnej činnosti v spolupráci s miestnym úradom práce prostredníctvom tzv. dobrovoľníckej služby podľa § 52a Zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z. V súlade s touto možnosťou získavali traja stavebníci počas šiestich mesiacov (od 1. júna do 30. novembra 2015) v rámci aktivačných prác pod dozorom odborného stavebného majstra prax, pracovné návyky a pracovné zručnosti, ktoré im zvyšujú šance uplatniť sa na pracovnom trhu. Dvaja stavebníci stihli počas šesťmesačnej dobrovoľníckej služby svoje domy dokončiť a jeden stavebník plánuje finišovať na jar 2016.

Výsledky práce týchto šikovných ľudí dokazujú, že aj z malých podnetov môžu vzniknúť veľké veci, že aj v zdanlivo neperspektívnom prostredí dokáže dobre nasmerovaný impulz zvonku zmeniť pasívne postoje, nabúrať negatívne stereotypy a priniesť nádej.

V pondelok 30. novembra 2015 sa v Rankovciach a Herľanoch uskutoční pracovné stretnutie so zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, donormi (Karpatská nadácia, Habitatfor Humanity) a partnermi projektu (obec Rankovce, miestne občianske združenie Pre lepší život). Cieľom stretnutia je prediskutovať výsledky pilotného projektu, ktorý sa prvý krát realizuje na Slovensku a odovzdať odporúčania ďalším organizáciám.

Už dnes v rámci Spoločného programu bývania pomáhajú organizácie Člověk v tísni a Združenie pre lepší život skvalitniť bývanie takmer stovke rodín z Prešovského a Košického kraja.

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj pomáha v chudobných rómskych komunitách pätnásť rokov. V roku 2014 sme za projekt legálnej svojpomocnej samofinancovanej výstavby nízkonákladových rodinných domov do osobného vlastníctva v obci Rankovce získali zlatú Cenu občianskej spoločnosti od Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.  

V Košiciach, 28.11.2015.

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


3 + 7 =