Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Budujeme nádej – Z chatrče do 3E domu

Vo vlastných domoch prežije prvé Vianoce šesť mladých rodín s trinástimi deťmi z marginalizovanej rómskej komunity v Rankovciach. Legálne nízkonákladové rodinné domy si postavili vlastnými rukami, s pomocou priateľov a rodinných príslušníkov za vlastné finančné prostriedky na pozemkoch odkúpených za vlastné úspory od obce Rankovce. Stavebný materiál si nakúpili z bezúročnej mikropôžičky ETP Slovensko, ktorú budú splácať najbližších desať rokov.

Po úspechu prvých stavebníkov sa do projektu svojpomocnej výstavby prihlásilo ďalších desať mladých rodín z Rankoviec.

Z odbornej diskusie ETP so zamestnancami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vzišiel návrh zapojiť mladých stavebníkov do aktivačnej činnosti v spolupráci s miestnym úradom práce prostredníctvom tzv. dobrovoľníckej služby podľa § 52a Zákona o službách zamestnanosti č. 5/2004 Z.z. V súlade s touto možnosťou získavali traja stavebníci počas šiestich mesiacov (od 1. júna do 30. novembra 2015) v rámci aktivačných prác pod dozorom odborného stavebného majstra prax, pracovné návyky a pracovné zručnosti, ktoré im zvyšujú šance uplatniť sa na pracovnom trhu. Dvaja stavebníci stihli počas šesťmesačnej dobrovoľníckej služby svoje domy dokončiť a jeden stavebník plánuje finišovať na jar 2016.

Výsledky práce týchto šikovných ľudí dokazujú, že aj z malých podnetov môžu vzniknúť veľké veci, že aj v zdanlivo neperspektívnom prostredí dokáže dobre nasmerovaný impulz zvonku zmeniť pasívne postoje, nabúrať negatívne stereotypy a priniesť nádej.

V pondelok 30. novembra 2015 sa v Rankovciach a Herľanoch uskutoční pracovné stretnutie so zástupcami Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Košiciach, donormi (Karpatská nadácia, Habitatfor Humanity) a partnermi projektu (obec Rankovce, miestne občianske združenie Pre lepší život). Cieľom stretnutia je prediskutovať výsledky pilotného projektu, ktorý sa prvý krát realizuje na Slovensku a odovzdať odporúčania ďalším organizáciám.

Už dnes v rámci Spoločného programu bývania pomáhajú organizácie Člověk v tísni a Združenie pre lepší život skvalitniť bývanie takmer stovke rodín z Prešovského a Košického kraja.

ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj pomáha v chudobných rómskych komunitách pätnásť rokov. V roku 2014 sme za projekt legálnej svojpomocnej samofinancovanej výstavby nízkonákladových rodinných domov do osobného vlastníctva v obci Rankovce získali zlatú Cenu občianskej spoločnosti od Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.  

V Košiciach, 28.11.2015.

Napísali o nás

 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Noelle Dominique Rodriguez Dramatic Adventure Theatre

  Sú úžasní!! Robia toľko skvelej práce, hlavne pre deti. Myslím, že ak by mali viac finančných prostriedkov, mohli by dosiahnuť nové, ešte vyššie, méty!!! 29. júl 2015

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


3 + 2 =