Budujeme nádej na Luníku IX – kapitola 3

V rámci tohto projektu bude realizovaná 5-dňová Letná akadémia a exkurzie pre deti a mladých zo sídliska, moderované diskusie – mladí z o sídliska budú diskutovať so študentmi stredných škôl o živote na sídlisku. Voľnočasové krúžky a FIE kluby – žiaci a mladí získajú návyky k učeniu sa metódou FIE. Prostredníctvom blogov, vlogov, článkov, interview budeme informovať verejnosť o dianí na LIX.

Trvanie: 6/2019 – 12/2019

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu výlučne zodpovedá ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Posledné články

  • Pravda o Luníku IX – z prvej ruky!

    Utorková návšteva Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach úspešne odštartovala sériu workshopov na stredných školách. Štyria mladí z Luníka IX nabrali odvahu postaviť sa pred svojich rovesníkov a priblížiť im život na tomto médiami často negatívne prezentovanom sídlisku, ktorý je ich domovom. Čítajte viac

  • Radosť starkých stojí za to!

    V mesiacoch september a október prebehli v komunitných centrách v Rankovciach, vo Veľkej Ide a v Starej Ľubovni – Podsadku aktivity zamerané na pomoc starkým zapojeným do projektu Pamäť, zodpovednosť a budúcnosť (EVZ).

    Čítajte viac