Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Aktuality

 • Komunitné centrá

  Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a zamestnanosti obyvateľov sociálne vylúčených spoločenstiev. Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Mladé mamičky

  Kvalifikovaná odborníčka v oblasti zdravia, medicíny, starostlivosti o deti a tehotné ženy školí od októbra 2009 komunitných sociálnych pracovníkov z dvanástich obcí počas desiatich mesiacov a tiež im aj poskytuje odbornú podporu a supervíziu.Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Tvorivá dielňa – Kultúra a história rómov

  Pre šiestich vybraných mladých ľudí zo všetkých 12 obcí a miest ETP od februára 2010 organizuje vzdelávanie v rámci tvorivej dielne, ktorej cieľom je poskytnúť mladým ľuďom – Rómom z marginalizovaných komunít informácie o pôvode, histórii, tradíciách a kultúre Rómov, a tiež ich aj naučiť napísať článok do novín alebo blog na internet. Čítajte viac

 • Dobrovolníci z ISP v Moldave nad Bodvou

  Počas štyroch dní od 1. do 5. septembra 2009 skupina 14 dobrovoľníkov z Medzinárodnej školy v Prahe pomáhala pri dokončovacích prácach na výstavbe 12 nízkoštandardných bytov na sídlisku Budulovská v Moldave nad Bodvou. Čítajte viac

 • Príbeh na tri písmená

  Neviem, koľkí z vás by si napochytre spomenuli na nejakú pozitívnu informáciu spojenú s rómskou komunitou. Nepotrebujeme štatistiku tohto druhu. Čítajte viac

 • Tím dobrovolníkov z Whirpoolu v Moldave n/B.

  Tri mesiace po zahájení výstavby 12 nízkoštandardných bytov v piatok a v sobotu 19. – 20. júna 2009 na sídlisku Budulovská v Moldave nad Bodvou nastúpila prvá skupina 18 dobrovoľníkov z popradského Whirlpoolu pomôcť zatepliť a izolovať hrubú stavbu troch bytových domov.Čítajte viac

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora