Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Aktuality

 • Finančné vzdelávanie

  Keďže z rôznych sociologických štúdií a výskumov vyplýva, že ľudia žijúci pod hranicou chudoby, nie sú schopní sporiť a plánovať si svoje finančné prostriedky, je z tohto hľadiska nevyhnutné pracovať s nimi a naučiť ich ako zaobchádzať s peniazmi, ktoré majú a využiť ich, čo najefektívnejšie.Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Zdravotná prednáška v Kokave

  Klienti v Kokave nad Rimavicou sa zúčastnili spoločenského stretnutia a diskutovali o ich sociálnej situácii a problematike. Diskusia bola vedená formou odpovedí na otázky a zároveň sa navrhovali riešenia. Čítajte viac

 • Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja

  Podľa zákona č. 503/2001 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja je každá obec/mesto povinná vypracovať strednodobý plánovací dokument na podporu svojho rozvoja, ktorý je podkladom pre vypracovanie žiadostí a následné čerpanie finančných prostriedkov najmä zo zdrojov Európskej únie.Čítajte viac

 • Stretnutie MVO v Levoči (SAPN)

  Na stretnutí v Levoči deklarovali zástupcovia mimovládnych organizácii záujem oživiť Slovenskú sieť proti chudobe (SAPN) ako strešnú organizáciu, ktorá bude reprezentovať organizácie tretieho sektora voči slovenskej vláde a inštitúciám.Čítajte viac

 • Humanitný a sociálny program

  Počas druhej svetovej vojny obzvlášť trpeli niektoré veľké skupiny obyvateľov európskych štátov. Mnohí z nich toto utrpenie ani neprežili a tí, ktorí prežili sú touto traumou postihnutí dodnes. Čítajte viac

 • Klub predškolskej výchovy v Nálepkove

  Klub predškolskej výchovy v Nálepkove, v rómskej osade Grün bol založený 1. 12. 2001 ako súčasť projektu Vzdelanie – život – budúcnosť a podporený Nadáciou pre podporu občianskych aktivít z prostriedkov PHARE sumou 10 836,- EUR.Čítajte viac

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora