Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Aktuality

 • ETP Slovensko

  Ostrovany – Chceme sa učiť a hrať

  V Komunitnom centre Ostrovany sa zameriavame na  predškolskú výchovu detí vo veku do päť rokov, tu sa učia rozpoznávať farby, kresliť, počítať, učiť sa základným hygienickým návykom a pod.Čítajte viac

 • Rómske deti hrajú divadlo

  Divadlo z chatrče je názov divadelného predstavenia, ktoré zajtra uvedú mladí Rómovia. Vzniklo v rámci aktivít miestneho komunitného centra v rómskej osade v Moldave nad Bodvou. Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Spevácky krúžok

  V mesiaci február sa nám podarilo prezentovať krúžok spevu na kultúrnom podujatí s názvom Sam Roma Sam v meste Hnúšťa. Medzi päťdesiatimi účinkujúcimi sa našich desať detí nestratilo. Čítajte viac

 • Hlavné charakteristiky projektu

  Miesta realizácie programu: Obce a mestá, resp. komunity, kde ETP Slovensko prevádzkuje komunitné centrá,  alebo kde má vybudované dlhodobé vzťahy a spoluprácu s miestnou samosprávouČítajte viac

 • ETP Slovensko

  Sexuálna výchova

  V mesiaci november sa v našom komunitnom centre uskutočnilo školenie „Sexuálna výchova“. Všetci sme boli vo veľkom očakávaní, čo nové sa dozvieme na tomto školení. Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Krúžok ručných prác

  Vďaka podpore projektu Premosťovanie komunít na východnom a strednom Slovensku sme v obci Nálepkovo zapojili mládež do krúžku ručných prác.Čítajte viac

 • Komunitné centrá

  Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a zamestnanosti obyvateľov sociálne vylúčených spoločenstiev. Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Mladé mamičky

  Kvalifikovaná odborníčka v oblasti zdravia, medicíny, starostlivosti o deti a tehotné ženy školí od októbra 2009 komunitných sociálnych pracovníkov z dvanástich obcí počas desiatich mesiacov a tiež im aj poskytuje odbornú podporu a supervíziu.Čítajte viac

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora