Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Aktuality

 • ETP Slovensko

  Príprava a nahrávanie CD

  Členovia speváckeho krúžku z komunitného centra v Kokave sa začiatkom mája zúčastnili dvojdňového sústredenia (6. – 7.mája 2010) v Dome kultúry v Kokave pod dohľadom vedúcej krúžku, pani Janky Sendreiovej. Čítajte viac

 • Mikropôžičky zlepšujú bývanie

  Mikropôžičky boli v našej obci pridelené 17 rodinám, ktoré si do konca apríla 2010 viditeľne skrášlili a zrekonštruovali svoje príbytky z finančných prostriedkov poskytnutých z programu realizovaného v spolupráci ETP Slovensko a Habitat for Humanity International. Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Spoločná opekačka

  V apríli 2010 sa uskutočnila spoločenská aktivita pre deti a mládež zo všetkých krúžkov ako aj pre deti, ktoré navštevujú predškolskú prípravu. Počas tejto aktivity sme opekali slaninu a špekáčiky. Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Deň Rómov

  V našej obci sa už po druhý krát organizoval deň Rómov, ktorý sa uskutočnil dňa 9. apríla 2010. Starosta obce poveril kultúrne stredisko a komunitné centrum, ktoré je pod vedením neziskovej organizácie ETP Slovensko aby celú udalosť zorganizovali spoločne. Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Futbalový krúžok je najobľúbenejší

  V Kokave nad Rimavicou navštevuje futbalový krúžok najviac detí a mládežníkov zo všetkých mimoškolských aktivít v rámci projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku. Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Športovať chcú starí aj mladí

  Komunitné centrum Ostrovany počas plnenia projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ má aj mimoškolskú činnosť a to kurz šikovných rúk a šport. Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Ovocinárstvo

  Po predbežnej teoretickej odbornej príprave v oblasti ovocinárstvo v zimných mesiacoch sme sa venovali nasledovným témam:Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Mentorský program

  Vďaka podpore projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku a s podporou ETP Slovensko, sme sa začali v obci Nálepkovo s mentorským programom.Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Križovatky pre mladých

  Od januára prebieha v našom KC kurz Križovatky pre mladých z marginalizovanej rómskej komunity. Lektormi kurzu sú Eva Škopová a Jaroslav Husár, ktorí sa mladým účastníkom kurzu venujú s plným nasadením. Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Križovatky pre mladých

  Vďaka ETP Slovensko a Dovetail Consulting sme úspešne absolvovali 8-dňové školenie pod názvom „Križovatky“ program osobnostného rozvoja a opätovného návratu na trh práce. Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Ostrovany – Chceme sa učiť a hrať

  V Komunitnom centre Ostrovany sa zameriavame na  predškolskú výchovu detí vo veku do päť rokov, tu sa učia rozpoznávať farby, kresliť, počítať, učiť sa základným hygienickým návykom a pod.Čítajte viac

 • Rómske deti hrajú divadlo

  Divadlo z chatrče je názov divadelného predstavenia, ktoré zajtra uvedú mladí Rómovia. Vzniklo v rámci aktivít miestneho komunitného centra v rómskej osade v Moldave nad Bodvou. Čítajte viac

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora