Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Aktuality

 • Klub predškolskej výchovy v Nálepkove

  Klub predškolskej výchovy v Nálepkove, v rómskej osade Grün bol založený 1. 12. 2001 ako súčasť projektu Vzdelanie – život – budúcnosť a podporený Nadáciou pre podporu občianskych aktivít z prostriedkov PHARE sumou 10 836,- EUR.Čítajte viac

 • Detský park Slniečko

  Milá slávnosť sa uskutočnila 6. októbra 2004, keď v dopoludňajších hodinách bola slávnostne prestrihnutá páska na bráne detského parku Slniečko. Táto slávnosť sa uskutočnila za prítomnosti starostu obce pána Miroslava Blišťana, riaditeľky Programu TVOJ SPIš a Fondu TVOJ SPIš, ETP Slovensko pani Ing. Slávky Mačakovej PhD, za poslancov sa zúčastnila pani Ing. Mária Zacharová, zástupcovia tlače, občania žijúci v tejto lokalite.Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Ostrovany

  Medzi významné zaujímavosti šariša patria archeologické nálezy v Ostrovanoch v okrese Sabinov, severne 12 km od Prešova v tesnej blízkosti šarišského hradného vrchu. Okolité územie obývali prví roľníci už pred päťtisíc rokmi, ktorých tu lákala úrodná pôda, dobré klimatické podmienky, dostatok kvalitnej pitnej vody a nádherné okolie, v ktorom dominuje šarišský hrad a vrcholca Strážov. údolie dostalo pomenovanie šarišské podolie.
  Čítajte viac

 • ETP Slovensko

  Prasiatka u kientov

  „Rómovia zo Spišského Hrhova sa dali na chov prasiat. Päť rodín dostalo päť prasníc. Ak odovzdajú tri prasiatka na ďalší chov, prasnice im zostanú“, píše sa v článku Sme.

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora