Verejná zbierka ETP po celom Slovensku.
Čítajte

Komunitné centrá

Práca občianskeho združenia ETP Slovensko sa zakladá na pochopení vzájomnej previazanosti problémov v sociálnej oblasti, problémov vzdelávania, zdravia, bývania a zamestnanosti obyvateľov sociálne vylúčených spoločenstiev. Práve z tohto dôvodu je pre ETP Slovensko kľúčové vytváranie sietí komunitných centier, ktoré sa snažia navrhovať a realizovať komplexné riešenia na zdolanie týchto problémov.

Základom týchto centier sú vyškolení komunitní sociálni pracovníci (KSP). Títo spoznávajú chudobné rodiny v rámci klubových činností a snažia sa im pomôcť pri napĺňaní ich potrieb ponúknutím poradenstva a praktickej pomoci.

V komunitných centrách („KC“) sa realizujú vzdelávacie programy (cvičenia praktických zručností, mimoškolské aktivity, preventívne programy, celoživotné vzdelávanie, odborný výcvik), programy vytvárajúce pracovné miesta, sociálne, zdravotné, finančné a právne poradenstvo všetkým ľuďom z komunity bez rozdielu veku. Ľudia v núdzi dostávajú rady a poskytuje sa im v odôvodnených prípadoch aj humanitárna pomoc.

KSP pomáhajú klientom KC zabezpečiť si domov alebo zlepšiť kvalitu súčasného bývania tým, že im poskytujú možnosť zapojiť sa do sporiaceho alebo mikropôžičkového programu, prostredníctvom ktorých si môžu vylepšiť bývanie.

V KC sa vytvorili pracovné miesta komunitných / sociálnych pracovníkov / vedúcich komunitných centier a ich opodstatnenosť bola potvrdená viacročnými skúsenosťami s dlhodobým prevádzkovaním komunitných centier v sociálne vylúčených komunitách. ETP Slovensko rozvíja schopnosti a zručnosti miestnych ľudí, aby sa naučili samostatne poskytovať integrované a komplexné služby vo svojich komunitách.

KSP spolupracujú aj s okresnými úradmi práce a spoločne pomáhajú nájsť prácu pre dlhodobo nezamestnaných klientov KC. V rámci niektorých centier existuje možnosť využívať ich priestory na začatie drobného podnikania.

Technické a počítačové vybavenie komunitných centier pomohlo vytvoriť pre miestne komunitné organizácie podmienky na ich rozvoj a pre miestnych ľudí priestor, v ktorom nájdu vždy pomoc a radu.

ETP Slovensko verí, že jednotlivci môžu zmeniť svoj osud, ak sa im poskytne integrovaná komplexná pomoc v komunitných centrách umiestnených v blízkosti ich bydlísk.

ETP Slovensko od roku 2001 pomohlo založiť alebo rozvinulo aktivity v nasledovných komunitných centrách:

Holumnica, Humenné, Hodejov Čičava, Iliašovce, Jesenské, Kokava nad Rimavicou, Levoča, Mníšek nad Hnilcom, Moldava nad Bodvou, Nálepkovo, Ostrovany, Prakovce, Rakúsy, Rudňany, Rožňava, Sabinov, Svinia, Stakčín, Stará Ľubovňa, Spišské Podhradie, Spišská Nová Ves, Spišské Tomášovce, Spišský Hrhov, Spišský štvrtok, Švedlár, Štrba, Šimonovce, Turňa nad Bodvou, Veľké Kapušany, Veľký Blh, Žehra.

 

Napísali o nás

 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Noelle Dominique Rodriguez Dramatic Adventure Theatre

  Sú úžasní!! Robia toľko skvelej práce, hlavne pre deti. Myslím, že ak by mali viac finančných prostriedkov, mohli by dosiahnuť nové, ešte vyššie, méty!!! 29. júl 2015
 • Marta Gašparová Staviteľka domu v Rankovciach

  Ďakujem za pomoc, ktorú nám poskytujete. Som vďačná za to, že budeme mať vďaka vám nové bývanie.
 • Martin Fočár Člen rómskeho literárneho klubu

  S veľkým potešením, aj s údivom, som si vypočul večernú reláciu v slovenskom rozhlase, kde bola hosťom riaditeľka, pani Mačákova. Takúto obhajobu, úprimne, a korektne informácie, ktoré tam pani riaditeľka prezentovala, som nepočul ani z úst Rómskych aktivistov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú. Je to neuveriteľne, že sa niekto môže takto obetovať a byť nápomocný etniku, ktoré je tŕňom v oku celej Európe a dlhé roky sa nevie nájsť účinný recept na Rómov. Pani Mačákova, Vaša spoločnosť nám ukazuje cestu a formu skutočnej adresnej pomoci. Ďakujeme.

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *