Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

ETP v médiách

 • Radikálna zmena

  Nájsť si prácu je pre ľudí zo segregovaných komunít radikálna zmena, tvrdí v Sme Slávka Mačáková.

   

 • O online mentoringu

  „Som šťastný, že môžem vytvárať lepšie šance,“ povedal náš kolega Peter Gomolák včera večer v živom telefonickom vstupe do relácie K veci, ktorej témou bol antidiskriminačný zákon. Čítajte viac

 • Korzár na tému Schopné deti

  „…Hlavnou ideou rozšíreného mentoringu je posmeliť deti z komunít, aby sa perspektívne nebáli odísť študovať aj do vzdialenejších miest a už dopredu si v nich našli kamarátov…,“ píše Korzár na tému Schopné deti. Čítajte viac tu.

 • Sme na tému Schopné deti

  „Do online mentorského programu sa zapája sto detí z rómskych komunít v Rankovciach, Podsadku a Veľkej Ide, kde ETP vedie komunitné centrá,“ píše sa v Rómovia Sme na tému Schopné deti. Čítajte viac tu.

 • Náš mentor Peter

  Bývalý chránenec, dnes kolega, už ako chlapec  u svojho mentora Petra Gomoláka vycítil, že jeho záujem oňho nie je iba pracovný.  Čítajte v SME.
   
 • Petrov blog – 8 prekvapivých vecí

  „Kvalitní vedúci, ktorí zo srdca tieto deti ľúbia a berú ich také, aké sú,“ napísal Peter Nagy v SME vo svojom blogu 8 prekvapivých vecí, ktoré som sa naučil v tábore s rómskymi deťmiČítajte viac

 • Korzár o Tábore 2016

  „Pomôže deťom objaviť ich vlastné schopnosti a talenty a ukáže im cestu, ako na sebe pracovať, aby svoje prednosti aj rozvinuli a uplatni,“ napísal o našom letnom tábore Tábor 2016 Schopné deti – Letná akadémia bez predsudkov Košický Korzár.

 • Zanikne Mašličkovo?

  Na zlepšenie situácie ľudí, ktorí žijú v košickej segregovanej osade Mašličkovo a na Luniku IX navrhuje Mesto Košice svojpomocnú a samofinancovanú výstavbu jednoduchých domov na sídlisku podľa projektu našej neziskovej organizácie ETP, informuje denník Košice:dnes.

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora