Our team

 • Výkonná rada
 • Dozorná rada
 • Kancelária v Košiciach
 • Rankovce
 • Stará Ľubovňa
 • Veľká Ida
 • Humenné
 • All
 • Slávka Mačáková riaditeľka

 • Mária Matisová mentorka

 • Gabriela Valentovičová lokálna asistentka

 • Gabriela Sándorová mentorka

 • Andirashid Ali Shire tlmočník

 • Jozef Žipaj sociálny pracovník

 • Terézia Besterciová spolupráca pri realizácii školských klubov FIE a Krížom-krážom

 • Slavomíra Gribová spolupráca pri realizácii školských klubov FIE a Krížom-krážom

 • Martina Filická mentorka

 • Veronika Borzová asistentka vedúcej komunitného centra

 • Mária Miščíková vedúca komunitného centra

 • Izabela Mačátová asistentka

 • Monika Sinuová supervízorka práce s rodičmi

 • Sandra Palenčárová učiteľka v školskom klube

 • Antoine De Hertogh mentor

 • Veronika Fifiková tutorka

 • Michaela Csalová finančná riaditeľka

 • Peter Gomolák koordinátor mentorov OLM, mentor

 • Lucia Lučaiová vedúca komunitného centra, mentorka

 • Vladimír Nesrsta koordinátor

 • Vladimír Ira predseda výkonnej rady

 • Graham Jeffs člen výkonnej rady

 • Thomas Grey člen výkonnej rady

 • Milena Buksárová členka dozornej rady

 • Katarína Štofanová členka dozornej rady

 • Arpád Lörinz člen dozornej rady

 • Ľudmila Stašáková programová koordinátorka

 • Soňa Pavlovská špeciálna pedagogička

 • Mária Gedeonová psychologička

 • Ondrej Kováč finančný manažér

 • Monika Doľaková administratívna pracovníčka

 • Beáta Hybáčková PR manažérka

 • Monika Beňová asistentka vedúcej komunitného centra, mentorka, tútorka

 • Lukáš Bužo vedúci KC

 • Danka Kubínyová špeciálna pedagogička

 • Soňa Soľáková asistentka, koordinátorka výskumu

 • Vladimíra Fortunová špeciálna pedagogička, tútorka

 • Mária Havranová mentorka

 • Ľuboslav Beňo mentor

 • Radoslav Maslík mentor

 • Irena Fedorová mentorka

 • Lenka Sopková mentorka

 • Miroslava Čerevková mentorka, tútorka

 • Magdaléna Bačová tútorka

 • Dávid Korčkovský asistent VKC, tutor

 • Stela Hajdučeková tútorka

 • Monika Tirpáková tútorka

 • Alexandra Fajferová učiteľka v predškolskom klube

 • Matúš Flimel učiteľ v školskom klube

 • Katarína Gabajová sociálna pracovníčka

 • Jana Hromadová sociálna pracovníčka

 • Tatiana Jurková sociálna pracovníčka

 • Michal Karas sociálny pracovník

 • Dáša Lukáčová sociálna pracovníčka

 • Štefánia Miková sociálna pracovníčka

 • Michal Parnica sociálny pracovník

 • Zdenka Rabatinová sociálna pracovníčka

 • Vladimír Skoupil sociálny pracovník

 • Faisal Jeilani Mohamed tlmočník

 • Abdilfatah Mussa Abdulahi tlmočník

 • Oľga Kostelníková psychologička

 • Alena Kostelníková psychologička

 • Ján Kravec zdravotný brat

 • Alica Kolesárová zdravotná sestra

 • Peter Polakovský pediater

 • Dawood Khwaja lekár

 • Alena Kniežová administratívna pracovníčka a učiteľka

 • Natália Pilipčuková pedagogička v školskom klube FIE, lektorka FIE

 • Miroslava Horváthová dobrovoľnícka služba

 • Jozefína Janová lokálna asistentka

 • Lucia Sameľová lokálna asistentka

 • Marta Šišková asistentka pri doučovaní a krúžkovej činnosti

 • Lenka Czikková projektová koordinátorka

  Toho času na materskej dovolenke.
 • Gabriela Jacková analytická pracovníčka

  Toho času na materskej dovolenke.
 • Miroslava Mihoková zástupkyňa koordinátora

  Toho času na materskej dovolenke