Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

KARPATSKÁ PLATFORMA OBČIANSKYCH ORGANIZÁCIÍ

Vytvorenie medziregionálneho centra občianskej spoločnosti pre sociálne začlenenie v karpatskom regióne

Základné informácie

Najviac zaostalé prihraničné vidiecke oblasti Maďarska, Slovenska, Poľska a Ukrajiny majú podobné charakteristiky (vzdialenosť od hlavného mesta, nedostatočná infraštruktúra, rozmanité etnické a kultúrne dedičstvo, prírodné zdroje a podobná história) a zároveň čelia  veľmi podobným výzvam ako sú chudoba, sociálne vylúčenie, marginalizácia a stigmatizácia chudobných. Občianska spoločnosť je stále slabá a občianske organizácie nemajú dostatok zdrojov a prostriedkov (finančné, strategické myslenie, informačné, nástroje, podpora rozvoja, miestnej integrácie a spolupráce v rámci občianskeho sektora aj s ostatnými sektormi), ktoré sú potrebné na účinné opatrenia na zmiernenie chudoby a marginalizácie tých, ktorí to najviac potrebujú.

Cieľ projektu

Vytvoriť regionálnu sieť občianskych organizácií, ktoré pôsobia vo vidieckych oblastiach so sociálne vylúčenými komunitami (Rómovia, ľudia so zdravotným postihnutím, iné zraniteľné alebo sociálne vylúčené skupiny) so zámerom posilniť ich spoluprácu a efektivitu. Cieľom projektu je zlepšiť vplyv a váhu občianskeho sektora prostredníctvom rozvoja kapacít na vytvorenie platformy určenej na networking, výmenu skúseností, poznatkov a osvedčených postupov.

Časový rámec: 26. marec 2018 – 25. september, 2019 (18 mesiacov)

Hlavné aktivity

• Prvé stretnutie (kick-off)
• Pozvanie účastníkov workshopov
• Workshop pre občianske organizácie, pôsobiace vo vidieckych oblastiach
• Regionálny workshop
• Workshopy zamerané na zapájanie organizácií občianskej spoločnosti
• Mentoring a realizácia mini projektov
• Školenia zamerané na budovanie kapacít občianskych organizácií
• Záverečná konferencia
• Záverečné hodnotenie a záverečné stretnutie
• Virtuálny HUB
• Mediálne pokrytie a komunikačné aktivity

Partneri projektu

Karpatská nadácia – Maďarsko www.karpatokalapitvany.hu

ETP Slovensko www.etp.sk

Karpatská nadácia Ukrajina http://carpathianfoundation.org.ua/

Európske centrum spolupráce (Poľsko) http://przekladypl.nazwa.pl/#

Viac informácií

Kontaktujte Boglárku Bata (výkonnú riaditeľku Karpatskej nadácie – Maďarsko) na adrese boglarka.bata@cfoundation.org alebo + 36-36-516-750

Poďakovanie

Projekt podporil Medzinárodný vyšehradský fond (www.visegradfund.org), Ministerstvo zahraničných vecí Holandského kráľovstva (www.minbuza.nl) a Nadácia Roberta Boscha.

 

 

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


8 + 2 =